Program

Vineri 27 octombrie 2023

8.00-9.00 Înregistrarea participanților

9.00 – 10.00 Discursuri de deschidere

Dr. Laura Badiu, Președintele Camerei Notarilor Publici București
Dr. Alina – Ștefania Gorghiu, Ministrul Justiției
Dr. Peter Stelmaszczyk – Președintele Consiliului Notariatelor din Uniunea Europeană (C.N.U.E.)
Dr. Corina-Alina Corbu, Președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție
Dna. Laura-Iuliana Scântei, Judecător al Curții Constituționale a României
Dr. Dumitru Viorel Mănescu, Președintele Uniunii Naționale a Notarilor Publici

Panel I. Regimuri matrimoniale. Parteneriate civile. Protecția
persoanelor vulnerabile în Europa.

10.00 – 10.15 Pauză de cafea

Panelul I. Prima parte: Regimuri matrimoniale. Parteneriate civile.

Dan Tătaru și Dr. Ioana Olaru

10.15 – 10.30 Introducerea temei și a lectorilor

10.30 – 11.00 Necesara debarasare de prejudecăți, prin aplicarea jurisprudenței CJUE si CEDO în materie de discriminare pe motive de orientare sexuală

11.00 – 11.30 Regimurile matrimoniale in context transfrontalier. Perspectiva europeană și națională

11.30 – 12.00 Cupluri internaționale – către o identitate familială unică în Uniunea Europeană (Decizia CJUE în cauza C-490/20)

12.00 – 12.30 Alegerea legii aplicabile în conformitate cu art. 22 din Regulamentul european privind regimurile matrimoniale. Experiența marocană

12.30 – 13.30 Pauză de prânz

Panelul I. Partea a II-a: Protecția persoanelor vulnerabile în Europa.

13.30 – 14.00 Protecția adulților vulnerabili în Europa: de la regulile interne ale dreptului internațional privat către propunerea de Regulament european.

14.00 – 14.30 Rolul notarului public în protecția persoanelor vulnerabile. Actualizare cu privire la iminenta ratificare a Convenției de la Haga din 13 Ianuarie 2000 privind protecția internațională a adulților.

14.30 – 14.45 Pauză de cafea

Panelul II: Securitatea tranzacțiilor civile în contextul atribuțiilor extinse ale notarilor naționali

14.45 – 15.00 Introducerea temei și a lectorilor

15.00 – 15.30 Procedurile necesare pentru realizarea și valorificarea drepturilor dobândite prin acte notariale încheiate în alte state.

Not. Cécile Sainte-Cluque

15.30 – 16.00 Aspecte practice cu privire la înregistrarea actelor transfrontaliere.

16.00 – 16.30 Înregistrarea Certificatului European de Moștenitor în registrele naționale.

16.30 – 17.00 Adaptarea practicii notariale în Germania la Decizia CJUE în Ccauza C-354/21.

Panel III: Adaptare și evoluție în era digitală

 

Sâmbătă 28 octombrie 2023

9.00 – 10.00 Înregistrarea participanților

10.00 – 10.15 Discurs de deschidere

Dr. Laura Badiu, Președintele Camerei Notarilor Publici București

Panelul III: Adaptare și evoluție în era digitală

10.15 – 10.30 Introducerea temei și a lectorilor

10.30 – 11.00 Societatea digitală și reglementări europene pentru protejarea acesteia: de la Digital Markets Act la AI Act

11.00 – 11.30 Succesiunea digitală. Experiența italiană.

11.30 – 11.45 Pauză de cafea

11.45 – 12.15 Riscurile în utilizarea tehnologiei blockchain, a monedelor virtuale și a altor cripto-active. Măsuri de prevenție în activitatea notarială.

12.15 -12.45 Experiența maghiară în digitalizarea activității notariale

Gábor Péchy

12.45 – 13.00 Închiderea Conferinței

Dr. Laura Badiu, Președintele Camerei Notarilor Publici București

13.00 – 14.00 Masa de prânz

* Organizatorul asigură traducere simulatană în limbile romană / engleză / franceză