Mounia EL BAHJA

După ce a obținut diploma la Școala Notarială din Toulouse în 2001, Mounia EL BAHJA a efectuat stagiul în multiple birouri notariale din Maroc, înainte de a promova cu succes examenul de intrare în profesie în decembrie 2009. Cu această diplomă a revenit în Franța pentru a finaliza cursurile de drept notarial francez. 

A obținut Diploma de Master în Planificare Imobiliară în cadrul Facultății Toulouse I, în 2012 și i-a fost acordată Diploma in Studii Superioare Notariale în cadrul Școlii Notariale Paris, de Universitatea Panthéon Assas (Paris II), în decembrie 2014.

Mounia EL BAHJA pregătește, în prezent, teza doctorală în Drepturile succesorale ale femeilor franco-marocane la Universitatea Lyon III. Cu o dublă pregătire în dreptul notarial francez și marocan, Mounia EL BAHJA este expert în dreptul familiei franco-marocan (succesiuni, divorțuri, regimuri matrimoniale etc.).

Mounia EL BAHJA este membru ales în Consiliul Regional al Notariatelor din Rabat și coordonează Comisia pentru cooperare și parteneriate naționale și internaționale.

Tema: Alegerea legii aplicabile în conformitate cu art. 22 din Regulamentul european privind regimurile matrimoniale. Experiența marocană

În Maroc, legile se aplică tuturor cetățenilor marocani, inclusiv celor care dețin și alte naționalități. În ceea ce privește căsătoria, singurul regim matrimonial prevăzut de lege este cel al separației de bunuri. Totuși, dreptul de a alege includerea tuturor sau doar a unora dintre bunurile soților în convenția matrimonială există în dreptul marocan, cu anumite particularități, și este similar regimului matrimonial francez al participării la achiziții.
Intenția cetățenilor marocani de a aplica alte reguli prevăzute de legislații străine, este considerată o încălcare a ordinii publice.

Cetățenii marocani sau de diferite naționalități care se căsătoresc în Maroc și intenționează să își stabilească reședința în una din țările membre ale Uniunii Europene imediat după căsătorie, pot încheia în Maroc o convenție cu privire la regimul matrimonial.

Regulamentul european în materie de regimuri matrimoniale prevede, la art. 22, posibilitatea soților de a alege legea aplicabilă regimului lor matrimonial, invocând naționalitatea sau reședința obișnuită a unuia dintre soți.

Din moment ce Maroc nu este membră a Uniunii Europene, aceasta nu este ținută de dispozițiile Regulamentului. Totuși, convențiile matrimoniale pe care le întocmim vizează cuplurile care se căsătoresc în Maroc, dar care se stabilesc în una din țările membre ale Uniunii Europene imediat după căsătorie.

În mod formal, aceste convenții nu sunt recunoscute de legea marocană, având în vedere că ele derogă în mod direct de la dispozițiile legii. Cu toate acestea, în ceea ce privește validitatea substanțială a clauzelor, acestea nu încalcă ordinea publică marocană, pentru că, în definitiv, aceste convenții nu fac decât să confirme faptul că soții vor rămâne subiecte de drept marocan, chiar și în străinătate.

Acest exemplu de convenție, asupra căruia vom dezbate în timpul prezentării, este o fină ilustrație a adaptării dreptului internațional privat în domeniul notarial între două sisteme de drept, din două țări diferite, cu reglementări diferite, adaptare ce duce la recunoașterea drepturilor părților în concordanță cu nevoile si dorințele lor.

Not. Mounia EL BAHJA