Camelia Toader

EXPERIENȚE PROFESIONALE

01/01/2007- 07/10/2021 – Judecător la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (Luxemburg) www.curia.europa.eu

12/02/1992 – PREZENT – Asistent, lector, conferențiar; iar din 2005, Profesor.

Domenii de specializare : Drept privat, român si european (Contracte, Succesiuni, Cooperare judiciară civilă) ; Dreptul Uniunii Europene; Arbitraj la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de drept, Departamentul de drept privat www.drept.unibuc.ro

Profesor de ”Contencieux de l’Union européenne”, Collège juridique franco-roumain https://www.collegejuridique.ro/

POST OCUPAT din decembrie 2021 – Arbitru la Curtea de arbitraj comercial internațional de pe lângă Camera de Comerț si Industrie a României http://arbitration.ccir.ro

POST OCUPAT 2011 și mai 2022 – Profesoară invitată Universitatea din Viena, Facultatea de Drept www.univie.ac.at

POST OCUPAT mai 1999 – decembrie 2006 Judecător Înalta Curte de Casație și Justiție a României, secția civilă și de proprietate intelectuală

POST OCUPAT 2000 – Profesoară invitată Universitatea economică din Viena www.wu.ac.at

POST OCUPAT februarie 1997 – mai 1999 –  Consilier juridic/Șefa departamentului pentru integrare europeană – Ministerul Justiției Bucureşti www.just.ro

POST OCUPAT septembrie 1986 – februarie 1992 – Judecător Judecătoria Buftea (judecător stagiar) Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti


AFILIERI/ ALTE POZITII

Membră a Institutului de Drept European (ELI) din 2014 și membru al Consiliului ELI (2023-în curs);
Directoare a Centrului de Cercetare în Drept Comparat Leontin-Jean Constantinesco, Universitatea din București (2022-în derulare);
Membră titulară a Academiei Internaționale de Drept Comparat (AIDC) și coordonator pentru România;
Membră a Societății de Drept European al Contractelor (SECOLA) și a Asociației Europene de Drept Internațional Privat (EAPIL);
Cercetătoare onorifică a Centrului de Studii în Drept European al Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române;
Membră a Asociației Prietenilor Institutului Max Planck de Drept Internațional Privat și Drept Comparat din Hamburg;
Membră a Consiliului Științific al mai multor reviste juridice (de ex. RRDE, AUBD, Revista Română de Drept Comparat, Revista Română de Jurisprudență);
Membră a grupului de lucru pentru Proiectul Codului civil al României (1997-2000);
Membră al grupului de lucru pentru modernizarea Codului civil al Luxemburgului (2023- în curs);
Formatoare în Dreptul UE la Institutul Național al Magistraturii București (2003, 2005-2006);
Expertă în cadrul Proiectului Regional CARDS privind reforma justiției în țările din Balcanii de Vest, finanțat de Uniunea Europeană (2003);
Intervenientă ca moderatoare și oratoare la numeroase conferințe în limbile română, franceză, engleză, germană, italiană.


PREMII ȘI DISTINCȚII

Premiul „Mihail Eliescu”, acordat de Uniunea Juriștilor din Romania (2003) pentru lucrarea

Drept civil. Contracte speciale, Ed. Beck, Bucureşti, reeditată 2005 și 2009

Diploma „Meritul judiciar”, acordată de Președintele României (decret nr 602/ 2002)

STUDII ȘI FORMARE

DOCTOR ÎN DREPT – Universitatea din Bucureşti

Teza : Evicțiunea în contractele civile si comerciale, publicată în două ediții 1997, 1998; Îndrumător : Prof.dr. Deak Francisc

LICENȚĂ ÎN DREPT IUNIE 1986 Facultatea de drept, secția Științe juridice, Universitatea din Bucureşti


ALTE FORMĂRI

Curs de Drept european pentru judecători (formarea formatorilor)
Institutul European al Administrației Publice, antena Luxemburg (2002)
Curs de Drept european- Școala Națională a Magistraturii din Franța (2000)
Curs privind recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești străine în Uniunea Europeană, British Institute of International and Comparative Law, Londra (1997)
Burse doctorale și postdoctorale de studii oferite de Institutul Max Planck de drept internațional privat și drept comparat din Hamburg (1992, 1994, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004).
Curs la distanță ASSESSMENT în ICT-supported learning environments, 2022
Certificat ERA decembrie 2022- Recent Developments in European Civil Procedural Law
Certificat ciclu de conferințe online „Multilevel-Multisector Cross Border Litigation in Europe” organizate de Jean Monnet Project, Universitatea din Milano, 2022


COMPETENTE LINGVISTICE:

Franceză, Engleză, Germană, Italiană : citit, scris, vorbit
Spaniolă, Luxemburgheză : citit, vorbit, scris
Greacă : noțiuni

Necesara debarasare de prejudecăți, prin aplicarea jurisprudenței CJUE si CEDO în materie de discriminare pe motive de orientare sexuală.

„Pentru cea mai mare parte a oamenilor, ambiguitatea nu are mult şarm; ei caută rareori ceea ce ii poate deranja extinzându-le viziunea asupra vieţii, ci ceva care să îi liniştească (rassure), simplificând.”

Multumind Camerei Notarilor Publici București pentru onoranta invitație de a interveni în cadrul panelului I „Regimuri matrimoniale. Parteneriate civile. Protecția persoanelor vulnerabile în Europa” din cadrul acestei Conferințe internaționale, îmi propun ca, pornind de la două cazuri din jurisprudența Curtii de Justiție a Uniunii Europene ( C-267/06 Maruko -hotărâre din 1 aprilie 2008), respectiv a Curtii Europene a Drepturilor Omului (cauzele conexate 20081/19 Buhuceanu și altii- hotarare din 23 mai 2023) să analizez în ce măsură notarii publici sunt ținuți în activitatea lor, reglementată de Legea nr.36/1995, de principiul supremației dreptului suprastatal la care România este parte, prin aderarea la organizațiile internaționale de care cele două curți aparțin, respectiv Uniunea Europeană și Consiliul Europei.