Felix Odersky

Născut în anul 1967, este notar public în Bavaria, Germania, din anul 2000. Din 2010 își desfășoară activitatea ca notar în Dachau (lângă München). Este Vicepreședinte al Asociației Notarilor Germani (Deutscher Notarverein).
În anul 2000 a obținut titlul de doctor în administrarea proprietăților din Marea Britanie și Germania
În perioada 2008/2009 a fost membru al grupului de experți (“PRM III/IV”) al Comisiei UE care lucrează la proiectul Regulamentului UE privind succesiunea și testamentele.

Este coautor al mai multor comentarii juridice, manuale de drept internațional privat și drept german/internațional al succesiunilor, precum și autor al multor articole printre care:
– Bergquist/Damsacelli/Frimston/Lagarde/Odersky/Reinhartz, Regulamentul UE privind succesiunea și testamentele, Comentariu, 2015 (în engleză, franceză și germană)
– Hausmann/Odersky, Drept internațional privat în practica notarială, ediția a IV-a, 2021.

Cum se adaptează practica notarială germană la Decizia CJUE din cauza C-354/21

Certificatul european de succesiune joacă un rol major în soluționarea succesiunii internaționale, așa cum rezultă și din deciziile CJUE în mai multe cauze. Datorită acestei funcții importante, acest instrument european unic influențează interpretarea dată Regulamentului UE privind succesiunile și testamentele, în special asupra chestiunilor legate de domeniul de aplicare și calificarea conceptelor juridice aferente. În acest context, decizia CJUE în cauza C-354/21 i-a surprins pe unii, mai ales că instanța se abate de la opinia avocatului general fără alte explicații. Prin prezentarea mea, vreau să urmăresc evoluția jurisprudenței CJUE cu privire la Regulament și să fac lumină asupra efectelor acestei din urmă decizii asupra practicii instanțelor și notarilor din Germania și alte țări europene.