Krzysztof Pacuła

Krzysztof Pacuła este doctor în drept internațional privat.

Referent la Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

Membru al Baroului din Polonia, după promovarea examentului de definitivat. În prezent, lector în cadrul programului de pregătire a stagiarilor în drept european și drept internațional privat.

Premiat de Academia de Drept internațional privat de la Haga în anul 2019.

Editor la conflictoflaws.net.

Secretar General și membru al Colegiului Director al Asociației Poloneze pentru Drept European.

Tema: Cuplurile internaționale – spre o identitate unică a familiei în Uniunea Europeană (Decizia CJUE C-490/20)

Într-o lume din ce în ce mai globalizată, relațiile și mariajele transfrontaliere au devenit tot mai comune, conducând la un număr tot mai mare de cupluri internaționale cu reședința în statele membre europene. Această observație are în vedre nu doar cuplurile de sex diferit dar și pe cele de același sex aflate sub un număr important de jurisdicții din întreaga lume. Același lucru este valabil, prin extensie, pentru diferitele forme de paternitate cunoscute pe tot globul.

Este de competența fiecărui stat membru, ținând seama în mod corespunzător de dreptul internațional, să stabilească condițiile pentru dobândirea și pierderea cetățeniei. Cu toate acestea, în situațiile reglementate de dreptul UE, normele naționale în cauză trebuie să țină seama în mod corespunzător de acestea din urmă. Statele membre trebuie să ia în considerare, în mod special, faptul că resortisanții lor beneficiază de cetățenia Uniunii, care permite persoanelor să circule și să locuiască liber pe teritoriul statelor membre.

În mod similar, dreptul UE nu impune statelor membre să recunoască, în legislația lor națională, calitatea de părinte a persoanelor de același sex. Cu toate acestea, asigurarea unei identități familiale unice pentru cuplurile internaționale din UE este esențială pentru exercitarea efectivă și fără probleme a dreptului de circulație și ședere liberă pe teritoriul Uniunii pe care cetățenii statelor membre ale UE îl obțin din cetățenia Uniunii. Oferind protecție juridică adecvată și recunoaștere a identității familiei, UE poate permite familiilor internaționale să se bucure pe deplin de aceste drepturi și să-și construiască viața împreună, indiferent de naționalitatea sau configurația lor familială.

Aceasta este, pe scurt, esența hotărârii Curții de Justiție în cauza C-490/20, care – fără a menționa în mod explicit dreptul internațional privat – a consacrat mecanismul recunoașterii părinților de același sex cel puțin pentru scopul dreptului copilului de a circula și de a locui liber pe teritoriul statelor membre.

În timpul conferinței, raționamentul Curții va fi explorat în detaliu, cu clarificări suplimentare cu privire la implicațiile practice ale acestei hotărâri de referință.

Ref. Krzysztof Pacuła